Câu 11: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H7N là A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

Question

Câu 11: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H7N là
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

in progress 0
Melanie 3 ngày 2021-12-07T23:32:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:34:20+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   CH3-CH2-NH2; CH3-NH-CH3

  0
  2021-12-07T23:34:32+00:00

  Đáp án:B

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )