Câu 11: Số lượng khoáng sản nước ta đã thăm dò được là: A.4000 điểm quặng và tụ khoáng gần 50 loại khoáng sản khác nhau. B.5000 điểm quặng và tụ kho

Question

Câu 11: Số lượng khoáng sản nước ta đã thăm dò được là:
A.4000 điểm quặng và tụ khoáng gần 50 loại khoáng sản khác nhau.
B.5000 điểm quặng và tụ khoáng gần 50 loại khoáng sản khác nhau.
C.5000 điểm quặng và tụ khoáng gần 60 loại khoáng sản khác nhau.
D.5000 điểm quặng và tụ khoáng gần 70 loại khoáng sản khác nhau.
Câu 12. Trên đất liền nước ta tiếp giáp với các quốc gia nào?
A.Trung Quốc, Lào, Thái Lan. B. Trung Quốc, Lào, Campuchia
C.Trung Quốc, Lào, Malaixia. D. Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan.
Câu 13. Đường bờ biển nước ta cong hình chữ S và dài bao nhiêu km?
A.3260 km. B.3261 km. C.3262 km. D.3262 km.
Câu 14. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính vậy đó là hai hướng nào?
A.Tây Bắc – Đông Nam và Đông Bắc. B.Đông Nam và vòng cung.
C.Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung. C. Đông Bắc và vòng cung.
Câu 15. Sông ngòi nước ta có hai mùa nước đó là:
A.Mùa mưa và mùa khô. D.Mùa lũ và mùa cạn.
C.Mùa mưa và mùa lũ. C.Mùa khô và mùa cạn.
Câu 16. Nước ta có mấy mùa khí hậu?
A.1. B.2 C.3 D.4
Câu 17. Điểm khác nhau giữa ĐBSH và ĐBSCL về địa hình là:
A.ĐBSH có đê ngăn lũ, ĐBSCL không có đê ngăn lũ.
B.ĐBSH không đê ngăn lũ, ĐBSCL có đê ngăn lũ.
C.ĐBSH và ĐBSCL đều được phù sa sông bồi đắp tự nhiên.
D. Cả A và C

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-08-31T17:28:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:29:57+00:00

  Câu 11: Số lượng khoáng sản nước ta đã thăm dò được là: 
  A.4000 điểm quặng và tụ khoáng gần 50 loại khoáng sản khác nhau. 
  B.5000 điểm quặng và tụ khoáng gần 50 loại khoáng sản khác nhau. 
  C.5000 điểm quặng và tụ khoáng gần 60 loại khoáng sản khác nhau. 
  D.5000 điểm quặng và tụ khoáng gần 70 loại khoáng sản khác nhau. 
  Câu 12. Trên đất liền  nước ta tiếp giáp với các quốc gia nào? 
  A.Trung Quốc, Lào, Thái Lan.           B. Trung Quốc, Lào, Campuchia 
  C.Trung Quốc, Lào, Malaixia.                D. Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan. 
  Câu 13. Đường bờ biển nước ta cong hình chữ S và dài bao nhiêu km? 
  A.3260 km.         B.3261 km.            C.3262 km.         D.3262 km. 
  Câu 14. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính vậy đó là hai hướng nào? 
  A.Tây Bắc – Đông Nam và Đông Bắc.           B.Đông Nam và vòng cung. 
  C.Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.          C. Đông Bắc và vòng cung. 
  Câu 15. Sông ngòi nước ta có hai mùa nước đó là: 
  A.Mùa mưa và mùa khô.                D.Mùa lũ và mùa cạn. 
  C.Mùa mưa và mùa lũ.                   C.Mùa khô và mùa cạn. 
  Câu 16. Nước ta có mấy mùa khí hậu? 
  A.1.                     B.2                  C.3                            D.4 
  Câu 17. Điểm khác nhau giữa ĐBSH và ĐBSCL về địa hình là: 
  A.ĐBSH có đê ngăn lũ, ĐBSCL không có đê ngăn lũ. 
  B.ĐBSH không đê ngăn lũ, ĐBSCL có đê ngăn lũ. 
  C.ĐBSH và ĐBSCL đều được phù sa sông bồi đắp tự nhiên. 
  D. Cả A và C 

  0
  2021-08-31T17:30:00+00:00

  11.C.5000 điểm quặng và tụ khoáng gần 60 loại khoáng sản khác nhau.

  12.  B. Trung Quốc, Lào, Campuchia 

  13.A.3260 km.

  14.C.Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.

  15.D.Mùa lũ và mùa cạn.

  16.D.4(miền nam 2 mùa )

  17.A.ĐBSH có đê ngăn lũ, ĐBSCL không có đê ngăn lũ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )