Câu 11: -Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản ? A. Nhổ đinh bằng kìm. B. Ðẩy vật trên tấm ván nằm ngang. C. Quét rác bằng chổi cán dài

Question

Câu 11: -Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản ?
A. Nhổ đinh bằng kìm.
B. Ðẩy vật trên tấm ván nằm ngang.
C. Quét rác bằng chổi cán dài.
D. Ðứng dưới đất kéo thùng vữa lên tầng cao.

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-11-10T21:23:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:24:58+00:00

  Bạn tham khảo: Trường hợp đẩy vật trên tấm ván nằm ngang không sử dụng máy cơ đơn giản 

   

  0
  2021-11-10T21:25:21+00:00

  Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản ?

  A. Nhổ đinh bằng kìm. ( đòn bẩy )

  B. Ðẩy vật trên tấm ván nằm ngang.

  C. Quét rác bằng chổi cán dài. ( mặt phẳng nghiêng )

  D. Ðứng dưới đất kéo thùng vữa lên tầng cao. ( ròng rọc )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )