Câu 12: Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì: A. Thể tích tăng.             B. Thể tích giảm. C. Thể tích không thay đổi.     D. Khối lượng riêng giảm

Question

Câu 12: Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì:
A. Thể tích tăng.             B. Thể tích giảm.
C. Thể tích không thay đổi.     D. Khối lượng riêng giảm.

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-11-10T21:21:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:22:46+00:00

  A. Thể tích tăng

  Giải thích: do tính giãn nở vì nhiệt của nước

  0
  2021-11-10T21:23:10+00:00

  Bạn tham khảo:
  Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì thể tích tăng ( Đáp án A )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )