Câu 12: Ký hiệu của Hiệu điện thế là , đơn vị? Cho VD Câu 13: Cho 2 điện tích Q1 = 3 Culong và điện tích Q2 = -0,5 Culong. Cho biết điện tích trên

Question

Câu 12: Ký hiệu của Hiệu điện thế là , đơn vị? Cho VD
Câu 13: Cho 2 điện tích Q1 = 3 Culong và điện tích Q2 = -0,5 Culong. Cho biết điện tích trên là điện tích dương hay âm. Nếu đồn 2 điện tích lại với nhau thì sẽ được điện tích gì ? Giá trị bao nhiêu ? :
Câu 14: Cách mắc Ampe kế là nối tiếp hay song song? Cách măc Von kế là nối tiếp hay song song?
Câu 15: Đổi các đơn vị sau ra Ampe: 200 mA, 15 mA, 0,3 mA, 3500 mA
Đổi các đơn vị sau ra Vôn: 200 mV, 1500 mV, 500 kV, 1500 kV
Câu 16: Vẽ chiều của dòng điện trong mạch và hãy xác định đâu là đầu dương của Ampe kế

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-20T06:38:15+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T06:39:21+00:00

  Câu 12:

  Kí hiệu của hiệu điện thế là U. VD:

  Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là nU.

  Câu 13:

  Q1 là điện tích dương.

  Q2 là điện tích âm.

  Q1+Q2=3+(-0,5)=2,5 (Culong): Là điện tích dương.

  Câu 14:

  Mắc Ampe kế: Mắc nối tiếp 

  Mắc Vôn kế: Mắc song song

  Câu 15:

  200mA=0,2A

  15mA=0,015A

  0,3mA=0,0003A

  3500mA=3,5A

  200mV=0,2V

  1500mV=1,5V

  500kV=500000V

  1500kV=1500000V

  Câu 16:

  Đầu dương của Ampe kế nằm cùng chiều với cực dương của nguồn điện.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )