Câu 12: Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4O là A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

Question

Câu 12: Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4O là
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

in progress 0
Brielle 2 ngày 2021-12-07T23:22:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:24:51+00:00

  Đáp án : C.1 

  0
  2021-12-07T23:24:52+00:00

  CH3 – CH = O

  Đáp án C

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )