câu 122 : Khai triển hằng đẳng thức : 1) (2x^5+x)^2-4/9 2)y^2 – 16 (x+1)^2 đừng viết tắt nha các bn mik cảm ơn

Question

câu 122 : Khai triển hằng đẳng thức :
1) (2x^5+x)^2-4/9
2)y^2 – 16 (x+1)^2
đừng viết tắt nha các bn
mik cảm ơn

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-07-08T17:40:27+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:42:05+00:00

  1) \( (2x^5+x)^2-\dfrac{4}{9}\\=(2x^5)^2+2.2x^5.x+x^2-\dfrac{4}{9}\\=32x^{10}+4x^6+x^2-\dfrac{4}{9}\)

  2) \( y^2-16(x+1)^2\\=y^2-16(x^2+2.x.1+1)\\=y^2-16(x^2+2x+1)\\=y^2-16x^2-32x-16\)

   

  0
  2021-07-08T17:42:20+00:00

  `***`:Bài này đáng lẽ ra là phân tích mới đúng.

  *Khai triển hằng đằng thức:

  `1)(2x^5+x)^2-4/9`

  `=(2x^5)^2-2.2x^5.x+x^2-4/9`

  `=4x^10-4x^6+x^2-4/9`

  `2)y^2-16(x+1)^2`

  `=y^2-16(x^2+2.x.1+1)`

  `=y^2-16x^2-32x-16`

  *Phân tích đa thức thành nhân tử:

  `1)(2x^5+x)^2-4/9`

  `=(2x^5+x)^2-(2/3)^2`

  `=(2x^5+x-2/3)(2x^5+x+2/3)`

  `2)y^2-16(x+1)^2`

  `=y^2-[4(x+1)]^2`

  `=y^2-(4x+4)^2`

  `=(y-4x-4)(y+4x+4)`.

  -Hãy theo đuổi thành công,thành công sẽ theo đuổi bạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )