Câu 13: Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách ra từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích limonen cho thấy phần trăm khối lượng các nguyên tố như

Question

Câu 13: Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách ra từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích limonen cho thấy phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau : %mC = 88,235% ; %mH = 11,765%. Tỉ khối hơi của limonen so với không khí bằng 4.690. Công thức phân tử của limonen là
A. C10H16 B. C10H18 C. C10H16O D. C8H8O2.

in progress 0
Isabelle 2 ngày 2021-12-07T23:15:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:16:32+00:00

  Đáp án:A

  Giải thích các bước giải:

   CTTQ của Limonen: CxHy(không có O vì tổng phần trăm khối lượn của C và H = 100%) 

  → x:y:z = 88,235/12:11,765/1=7,35:11,765=5:8

  Mà M(limonen) = 136

  =Limonen:C10H16

  Chúc bạn học tốt nha!

   

  0
  2021-12-07T23:16:58+00:00

  Đáp án: A

   

  Giải thích các bước giải:

   CTTQ của Limonen: CxHy (không có O vì tổng phần trăm khối lượn của C và H = 100%)

  → x:y:z = $\frac{88,235}{12}$ :$\frac{11,765}{1}$ = 7,35 : 11,765 = 5:8

  Mà M(limonen) = 136

  ⇒ Limonen: C10H16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )