Câu 14: Đặc điểm chủ yếu của rêu là: 1. Là thực vật bậc cao, đã có rễ, thân, lá thực sự. 2. Là thực vật đầu tiên sống ở trên cạn 3. Thuộc nhóm thực vậ

Question

Câu 14: Đặc điểm chủ yếu của rêu là:
1. Là thực vật bậc cao, đã có rễ, thân, lá thực sự.
2. Là thực vật đầu tiên sống ở trên cạn
3. Thuộc nhóm thực vật bậc thấp, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tủ
4. Cây có thân, lá, chưa có mạch dẫn, mới có rễ giả tiên phải sống ở nơi ẩm ướt, sinh sản bằng bào từ, thụ tinh cần có nước
CÓ BAO NHIÊU Ý ĐÚNG

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-10-09T03:11:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:12:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3 và 4 nha:Thuộc nhóm thực vật bậc thấp, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tủ  Cây có thân, lá, chưa có mạch dẫn, mới có rễ giả tiên phải sống ở nơi ẩm ướt, sinh sản bằng bào từ, thụ tinh cần có nước

   

  0
  2021-10-09T03:12:19+00:00

                                      Bài làm

  Đặc điểm chủ yếu của rêu là:

  1. Là thực vật bậc cao, đã có rễ, thân, lá thực sự.

  2. Là thực vật đầu tiên sống ở trên cạn

  3. Thuộc nhóm thực vật bậc thấp, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tủ

  4. Cây có thân, lá, chưa có mạch dẫn, mới có rễ giả tiên phải sống ở nơi ẩm ướt, sinh sản bằng bào từ, thụ tinh cần có nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )