Câu 14: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: a. Ròng rọc………………là ròng rọc chỉ …………..một trục cố định. Dùng ròng rọc ……………để đ

Question

Câu 14: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
a. Ròng rọc………………là ròng rọc chỉ …………..một trục cố định. Dùng ròng rọc
……………để đưa một vật lên cao chỉ có tác dụng thay đổi …………của lực.
b. Ròng rọc ………..là ròng rọc mà khi ta kéo dây thì không những ròng rọc quay mà
còn……………….cùng với vật. Dùng ròng rọc ……………để đưa một vật lên cao, ta được lợi
………….về lực.

in progress 0
Adalyn 4 tuần 2021-11-10T21:16:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:18:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ròng rọc cố định là ròng rọc chỉ cố định tại trục cố định . Dùng ròng rọc cố định để đưa một vật lên cao có tác dụng thay đổi hướng của lực 

  Ròng rọc động là ròng rọc khi ta kéo dây thì không những quay mà còn lợi cùng vs vật . Dùng ròng rọc động để đưa 1 vật lên cao, ta đc lợi ích về lực 

  Vote mik 5 sao nếu nó hữu ich vs bn

  0
  2021-11-10T21:18:37+00:00

  Đáp án:

   a> cố định/ cố định /hướng

  b> động / di chuyển / động /hai lần 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )