.Câu 14 Nhóm thức ăn nào thuộc loại thức ăn giàu protein? A. Cây họ đậu, giun đất, bột cá. B. Bột cá, cây bèo, cỏ. C. Lúa, ngô, khoai, sắn. D. Rơm lúa

Question

.Câu 14 Nhóm thức ăn nào thuộc loại thức ăn giàu protein?
A. Cây họ đậu, giun đất, bột cá. B. Bột cá, cây bèo, cỏ.
C. Lúa, ngô, khoai, sắn. D. Rơm lúa, cỏ, các loại rau.
Câu 15 Loại vật nuôi nào sau đây được phân loại theo hình thái ngoại hình
A. Lợn Móng Cái B. Bò vàng Nghệ An
C. Vịt O Môn D. Lợn Lanđơrat
Câu 16. Khi vật nuôi bị bệnh ta không làm việc gì sau đây?
A. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe mạnh.
B. Báo cho cán bộ thú y để có biện pháp xử lí thích hợp.
C. Thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của vật nuôi.
D. Tiêm phòng cho vật nuôi.
Câu17: Phương pháp vật lý chế biến thức ăn như:
A.Cắt ngắn, nghiền nhỏ. B.Ủ men, đường hóa. 
C.Cắt ngắn, ủ men. D.Đường hóa ,nghiền nhỏ.
Câu 18: Gluxit qua đường tiêu hóa của vật nuôi chất dinh dưỡng cơ thể hấp
thụ là: 
A.Đường đơn. B.Vitamin.  C. Glyxein. D.Glyxein và axit béo.
Câu 19: Thức ăn vật nuôi có chất độc hại, khó tiêu được chế biến bằng
phương pháp: 
A.Phương pháp nghiền nhỏ. B.Phương pháp xử lý nhiệt. 
C .Phương pháp đường hóa. D.Phương pháp cắt ngắn.
Câu 20: thức ăn giàu protein là
A.>30% B.>14% C. >25% D.> 50%
Câu 21: Lipit qua đường tiêu hóa của vật nuôi chất dinh dưỡng cơ thể hấp
thụ là: 
A.Ion khoáng. B.Axit béo và Axit amin.  C Glyxein và axit béo.
D.Geyxein và Axit amin.
Câu 22: Các chất trong thức ăn vật nuôi được hấp thụ thẳng qua vách ruột
vào máu là
A.Gluxit và Lipit. B. Vitamin và Gluxit.
C.Protein và nước. D. Nước và Vitamin.
Câu 23: Thức ăn được gọi là giàu gluxit khi có hàm lượng gluxit tối thiểu
là:
A. 30% B. 50% C. 20% D. 14%
Câu 24: Để chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản đạt kết quả thì cần chú ý đến
những giai đoạn nào ?
A. Giai đoạn nuôi thai, giai đoạn nuôi con
B. Giai đoạn tạo sữa nuôi con, giai đoạn nuôi con
C. Giai đoạn nuôi cơ thể mẹ, giai đoạn nuôi con
D. Giai đoạn mang thai, giai đoạn nuôi con
Câu 25. Trong các dấu hiệu sau, đâu là dấu hiệu của sự phát dục ở vật nuôi :
A. Trọng lượng tăng B. Gà trống biết gáy
C. Mình dài ra D. Thân hình cao, lớn

in progress 0
Elliana 2 tuần 2021-07-11T00:49:23+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:50:46+00:00

  Câu 14 Nhóm thức ăn nào thuộc loại thức ăn giàu protein?

  A. Cây họ đậu, giun đất, bột cá.

  B. Bột cá, cây bèo, cỏ. C. Lúa, ngô, khoai, sắn.

  D. Rơm lúa, cỏ, các loại rau.

  Câu 15 Loại vật nuôi nào sau đây được phân loại theo hình thái ngoại hình

  A. Lợn Móng Cái

  B. Bò vàng Nghệ An

  C. Vịt O Môn

  D. Lợn Lanđơrat

  Câu 16. Khi vật nuôi bị bệnh ta không làm việc gì sau đây?

  A. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe mạnh.

  B. Báo cho cán bộ thú y để có biện pháp xử lí thích hợp.

  C. Thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của vật nuôi.

  D. Tiêm phòng cho vật nuôi.

  Câu17: Phương pháp vật lý chế biến thức ăn như:

  A.Cắt ngắn, nghiền nhỏ.

  B.Ủ men, đường hóa. 

  C.Cắt ngắn, ủ men.

  D.Đường hóa ,nghiền nhỏ.

  Câu 18: Gluxit qua đường tiêu hóa của vật nuôi chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ là: 

  A.Đường đơn.

  B.Vitamin. 

  C. Glyxein.

  D.Glyxein và axit béo.

  Câu 19: Thức ăn vật nuôi có chất độc hại, khó tiêu được chế biến bằng phương pháp: 

  A.Phương pháp nghiền nhỏ.

  B.Phương pháp xử lý nhiệt. 

  C .Phương pháp đường hóa.

  D.Phương pháp cắt ngắn.

  Câu 20: thức ăn giàu protein là

  A.>30%

  B.>14%

  C. >25%

  D.> 50%

  Câu 21: Lipit qua đường tiêu hóa của vật nuôi chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ là: 

  A.Ion khoáng.

  B.Axit béo và Axit amin. 

  C Glyxein và axit béo.

  D.Geyxein và Axit amin.

  Câu 22: Các chất trong thức ăn vật nuôi được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu là

  A.Gluxit và Lipit.

  B. Vitamin và Gluxit.

  C.Protein và nước.

  D. Nước và Vitamin.

  Câu 23: Thức ăn được gọi là giàu gluxit khi có hàm lượng gluxit tối thiểu là:

  A. 30%

  B. 50%

  C. 20%

  D. 14%

  Câu 24: Để chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản đạt kết quả thì cần chú ý đến những giai đoạn nào ?

  A. Giai đoạn nuôi thai, giai đoạn nuôi con

  B. Giai đoạn tạo sữa nuôi con, giai đoạn nuôi con

  C. Giai đoạn nuôi cơ thể mẹ, giai đoạn nuôi con

  D. Giai đoạn mang thai, giai đoạn nuôi con

  Câu 25. Trong các dấu hiệu sau, đâu là dấu hiệu của sự phát dục ở vật nuôi :

  A. Trọng lượng tăng

  B. Gà trống biết gáy

  C. Mình dài ra

  D. Thân hình cao, lớn

  Cho mik xin CTLHN

  0
  2021-07-11T00:51:22+00:00

  Câu 14 Nhóm thức ăn nào thuộc loại thức ăn giàu protein?

  A. Cây họ đậu, giun đất, bột cá.

  B. Bột cá, cây bèo, cỏ.

  C. Lúa, ngô, khoai, sắn.

  D. Rơm lúa, cỏ, các loại rau.

  Câu 15 Loại vật nuôi nào sau đây được phân loại theo hình thái ngoại hình

  A. Lợn Móng Cái

  B. Bò vàng Nghệ An

  C. Vịt O Môn

  D. Lợn Lanđơrat

  Câu 16. Khi vật nuôi bị bệnh ta không làm việc gì sau đây?

  A. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe mạnh.

  B. Báo cho cán bộ thú y để có biện pháp xử lí thích hợp.

  C. Thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của vật nuôi.

  D. Tiêm phòng cho vật nuôi.

  Câu17: Phương pháp vật lý chế biến thức ăn như:

  A.Cắt ngắn, nghiền nhỏ.

  B.Ủ men, đường hóa. 

  C.Cắt ngắn, ủ men.

  D.Đường hóa ,nghiền nhỏ.

  Câu 18: Gluxit qua đường tiêu hóa của vật nuôi chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ là: 

  A.Đường đơn.

  B.Vitamin. 

  C. Glyxein.

  D.Glyxein và axit béo.

  Câu 19: Thức ăn vật nuôi có chất độc hại, khó tiêu được chế biến bằng phương pháp: 

  A.Phương pháp nghiền nhỏ.

  B.Phương pháp xử lý nhiệt. 

  C .Phương pháp đường hóa.

  D.Phương pháp cắt ngắn.

  Câu 20: thức ăn giàu protein là

  A.>30% B.>14% C. >25% D.> 50%

  Câu 21: Lipit qua đường tiêu hóa của vật nuôi chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ là: 

  A.Ion khoáng.

  B.Axit béo và Axit amin. 

  C Glyxein và axit béo.

  D.Geyxein và Axit amin.

  Câu 22: Các chất trong thức ăn vật nuôi được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu là

  A.Gluxit và Lipit.

  B. Vitamin và Gluxit.

  C.Protein và nước.

  D. Nước và Vitamin.

  Câu 23: Thức ăn được gọi là giàu gluxit khi có hàm lượng gluxit tối thiểu là:

  A. 30% B. 50% C. 20% D. 14%

  Câu 24: Để chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản đạt kết quả thì cần chú ý đến những giai đoạn nào ?

  A. Giai đoạn nuôi thai, giai đoạn nuôi con

  B. Giai đoạn tạo sữa nuôi con, giai đoạn nuôi con

  C. Giai đoạn nuôi cơ thể mẹ, giai đoạn nuôi con

  D. Giai đoạn mang thai, giai đoạn nuôi con

  Câu 25. Trong các dấu hiệu sau, đâu là dấu hiệu của sự phát dục ở vật nuôi :

  A. Trọng lượng tăng

  B. Gà trống biết gáy

  C. Mình dài ra

  D. Thân hình cao, lớn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )