Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, trong cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Cần Thơ không có ngành công nghiệp nào sau

Question

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, trong cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Cần Thơ không có ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Vật liệu xây dựng. B. Cơ khí. C. Đóng tàu. D. Hóa chất.
Câu 16. Trữ lượng cá biển ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng bao nhiêu % trữ lượng cá biển cả nước?
A. 45% B. 50% C. 60% D. 70%
Câu 17. Để khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đẩy mạnh sản xuất lương thực, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra đối với đồng bằng sông Cửu Long là
A. trồng và bảo vệ rừng.
B. phát triển giao thông vận tải.
C. Giải quyết tốt vấn đề thuỷ lợi.
D. phát triển công nghiệp chế biến.

in progress 0
Elliana 21 phút 2021-09-10T12:41:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:43:02+00:00

  Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, trong cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Cần Thơ không có ngành công nghiệp nào sau đây?            
  A. Vật liệu xây dựng.      B. Cơ khí.                    C. Đóng tàu.                D. Hóa chất.  

  Giải thích: Theo atlat ta thấy, Cần Thơ có những ngành công nghiệp là: nhà máy nhiệt điện, vật liệu xây dựng, luyện kim đen, chế biến nông sản, cơ khí, hóa chát- phân bón, dệt may
   Câu 16. Trữ lượng cá biển ở Đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng bao nhiêu % trữ lượng cá biển cả nước?            
   A. 45%                          B. 50%                      C. 60%                     D. 70%  
  Câu 17. Để khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đẩy mạnh sản xuất lương thực, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra đối với đồng bằng sông Cửu Long là   
  A. trồng và bảo vệ rừng.    
  B. phát triển giao thông vận tải.  
  C. Giải quyết tốt vấn đề thuỷ lợi.  
  D. phát triển công nghiệp chế biến. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )