Câu 15 nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào S không thay đổi B nhỏ hơn C

Question

Câu 15 nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào
S không thay đổi
B nhỏ hơn
C lớn hơn
D bằng không

in progress 0
Valentina 4 tháng 2021-08-11T22:33:30+00:00 2 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:34:30+00:00

  A. không thay đổi

  B. nhỏ hơn

  C. lớn hơn

  D. bằng không

  Do $a = F/m$ nên khi lực giảm thì gia tốc thu được nhỏ hơn ban đầu.

   

  0
  2021-08-11T22:34:55+00:00

  Đáp án:

   B. Nhỏ hơn

  Giải thích các bước giải:

  Do a = F/m nên khi lực giảm thì gia tốc thu được nhỏ hơn ban đầu

  $@Su$

  #Ourteamisthebest

  Xin hay nhất cho nhóm!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )