Câu 15: Tại sao nhiệt độ không khí ở dưới gần mặt đất lại cao. A. Do ở dưới thấp chứa nhiều hơi nước. B. Do lớp không khí ở dưới thấp chứa nhiều bụi v

Question

Câu 15: Tại sao nhiệt độ không khí ở dưới gần mặt đất lại cao.
A. Do ở dưới thấp chứa nhiều hơi nước.
B. Do lớp không khí ở dưới thấp chứa nhiều bụi và hơi nước nên hấp thụ lượng nước nhiều hơn.
C. Do mặt đất nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời.
D. Do mặt đất nóng hơn.

in progress 0
Melanie 2 giờ 2021-09-07T11:39:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:41:37+00:00

  Câu 15: Tại sao nhiệt độ không khí ở dưới gần mặt đất lại cao.

  A. Do ở dưới thấp chứa nhiều hơi nước.

  B. Do lớp không khí ở dưới thấp chứa nhiều bụi và hơi nước nên hấp thụ lượng nước nhiều hơn.

  C. Do mặt đất nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời.

  D. Do mặt đất nóng hơn.

  0
  2021-09-07T11:41:42+00:00

  Câu 15: Tại sao nhiệt độ không khí ở dưới gần mặt đất lại cao.

  ⇒ B. Do lớp không khí ở dưới thấp chứa nhiều bụi và hơi nước nên hấp thụ lượng nước nhiều hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )