Câu 16. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là A. Nông Cống (Thanh Hoá). B. Lam Sơn (Thanh Hoá) C. Lang Chánh (Thanh Hoá). D. Thọ Xuân (Tha

Question

Câu 16. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là
A. Nông Cống (Thanh Hoá). B. Lam Sơn (Thanh Hoá)
C. Lang Chánh (Thanh Hoá). D. Thọ Xuân (Thanh”Hoá).
Câu 17. Cuối năm 1424, nghĩa quân Lam Sơn tạm rời rừng núi Thanh Hoá, chuyển quân vào Nghệ
An vì:
A. căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
B. Nghệ An là nơi đất rộng, người đông và cũng rất hiểm yếu, để dựa vào đó quay ra đánh lấy Đông
Đô.
C. Nghệ An là vùng đồng bằng, đông dân, dễ huy động lực lượng.
D. Nghệ An ỉà vùng rừng núi hiểm trở, thuận lợi cho nghĩa quân trong việc sử dụng lối đánh du
kích.
Câu 18: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thắng lợi của khởi nghĩa
Lam Sơn?
A. Lòng yêu nước của nhân dân ta được phát huy cao độ
B. Bộ chỉ huy khởi nghĩa là những người tài giỏi, mưu lược cao, tiêu biểu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi
C. Nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kĩ thuật cao và chiến đấu dũng cảm
D. Sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân cho cuộc khởi nghĩa

in progress 0
Rose 4 tuần 2021-11-12T02:06:37+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:08:14+00:00

  16/ Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là Lam Sơn (Thanh Hoá).

  Chọn: B

  17/ Cuối năm 1424, nghĩa quân Lam Sơn tạm rời rừng núi Thanh Hoá, chuyển quân vào Nghệ An vì Nghệ An là nơi đất rộng, người đông và cũng rất hiểm yếu, để dựa vào đó quay ra đánh lấy Đông Đô.

  Chọn: B

  18/ Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn là Bộ chỉ huy khởi nghĩa là những người tài giỏi, mưu lược cao, tiêu biểu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi

  Chọn B

  Chúc Bạn Học Tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )