Câu 160: Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2dm3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1atm và nhiệt độ 270C. Pittông nén xuống làm cho thể tích hỗn hợp gi

Question

Câu 160: Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2dm3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1atm và nhiệt độ 270C. Pittông nén xuống làm cho thể tích hỗn hợp giảm bớt 1,8dm3 và áp suất tăng lên thêm 14atm. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí nén
A. 1350K B. 450K C. 1080K D. 150K

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-06T18:22:32+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:24:11+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình trạng thái:

  \(\dfrac{{{p_1}{V_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{{{p_2}{V_2}}}{{{T_2}}} \Rightarrow \dfrac{2}{{300}} = \dfrac{{15.0,2}}{{{T_2}}} \Rightarrow {T_2} = 450K\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )