Câu 17 (2đ): Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau: a. Fe + O2 —–> Fe3O4 ; b. NaOH + FeCl3 —-> NaCl + Fe(OH)3 Câu 18 (2đ): Tính số mol củ

Question

Câu 17 (2đ): Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a. Fe + O2 —–> Fe3O4 ; b. NaOH + FeCl3 —-> NaCl + Fe(OH)3
Câu 18 (2đ):
Tính số mol của: 5,6 g Fe; 5,6 lit khí H2; 3,0115.1023 nguyên tử Cu?
Tính phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất: K2CO3

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-10-01T00:09:47+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:11:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đừng để ý con ở giữa nhé

  0
  2021-10-01T00:11:44+00:00

  Đáp án:

  Câu 17

  a. 3Fe + 2O2 → Fe3O4

  b.3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3

  Câu 18

  – nFe = m/M = 5,6/56 = 0,1 mol

  nCO2 = m/M = 88/44 = 2 mol

  nCu = N/NA = 3,0115.$10^{23}$ / (6,023.$10^{23}$ ) = 0,5 mol

  – K2CO3 M = 39.2 + 12 +16.3= 138 g/mol

  %K=39.2.100% / 138 = 56,5%

  %C=100%.12 / 138 = 8,7 %

  %O=100% -(56,5% + 8,7%)= 34,8

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )