Câu 17. Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vật tốc 8 m/s, bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Độ cao cực đại mà vật đạt được là

Question

Câu 17. Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vật tốc 8 m/s, bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Độ cao cực đại mà vật đạt được là :
A. 80 m B. 0,8 m C. 3,2 m D. 6,4 m
Câu 18. Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu bằng 6m/s từ độ cao 3,2m. Lấy g = 10m/s2 . Vận tốc của vật khi chạm đất bằng :
A. 5 m/s B. 6 m/s C. 8 m/s D. 10 m/s
Câu 19. Ở độ cao 20m, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy tính độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng của vật ?
A. 15 m B. 25 m C. 12,5 m D. 35 m
Câu 20. Một vật rơi tự do từ độ cao 24 m xuống đất, lấy g = 10 m/ s2 ở độ cao nào so với mặt đất thế năng bằng 2 lần động năng ?
A. 16 m B. 12 m C. 18 m D. 8 m
Câu 21. Một vật nhỏ có khối lượng 0,4 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một dốc A cao 5 m khi rơi xuống chân dốc B có vận tốc 6 m/ s. Cơ năng của vật ở B là bao nhiêu và có bảo toàn không ?
A. 7,2 J ; không bảo toàn B. 7,2 J ; bảo toàn
C. 2,7 J ; không bảo toàn D. 2,7 J ; bảo toàn
Câu 22. Một người nặng 650 N thả mình rơi tự do từ cầu nhảy ở độ cao 10 m xuống nước. Cho g = 10m/s2. Tính các vận tốc của người đó ở độ cao 5 m và khi chạm nước
A. 8 m/s ; 12,2 m/s B. 5 m/s ; 10 m/s
C. 8 m/s ; 11,6 m/s D. 10 m/s ; 14,14 m/s
Câu 23. Vật nặng m được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu bằng 6 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Khi lên đến độ cao bằng 2/3 độ cao cực đại đối với điểm ném thì có vận tốc :
A. 2 m/s B. 2,5 m/s C. 3 m/s D. 3,5 m/s

in progress 0
Claire 1 năm 2021-10-04T01:55:27+00:00 2 Answers 98 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:56:41+00:00

  Đáp án:

  17C

  18C

  19A

  20B

  21A

  22D 

  0
  2021-10-04T01:57:05+00:00

  Đáp án:

  17C 18C 19A 20A 21A 22D 23C

  GIẢI CHI TIẾT:

  17 W=W1

  ⇔1/2.m.v^2=m.g.z1

  ⇒z1=$\frac{\frac{1}{2}.v^2 }{g}$ =3,2m

  18 v=$\sqrt[]{2.g.z}$ =$\sqrt[]{2.10.3,2}$ =8m

  20 áp dụng định luật bảo toàn cơ năng có:

  W=W1

  ⇔m.g.z=Wđ1+Wt1

  ⇔m.g.z=3/2Wt=3/2.m.g.z1

  ⇒z1=$\frac{2z}{3}$ =$\frac{2.24}{3}$ =16m

   cho mình câu trả lời hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )