Câu 17 ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm sản xuất công nghiệp của anh cuối thế kỉ 19 A cuộc cách mạng công nghiệp ở an

Question

Câu 17 ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm sản xuất công nghiệp của anh cuối thế kỉ 19
A cuộc cách mạng công nghiệp ở anh diễn ra sớm nhiều thiết bị cũ được tích tụ lại
B giới chủ ở anh hạn chế việc hiện đại hóa máy móc do quá tốn kém
C giai cấp tư sản anh chú trọng xuất khẩu tư bản sang thuộc địa hơn là đầu tư trong nước
D nước anh không có nhiều tài nguyên nhân công và thị trường tiêu thụ

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-08-05T17:52:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:54:00+00:00

  Ý không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm sản xuất công nghiệp của anh cuối thế kỉ 19

  A cuộc cách mạng công nghiệp ở anh diễn ra sớm nhiều thiết bị cũ được tích tụ lại

  B giới chủ ở anh hạn chế việc hiện đại hóa máy móc do quá tốn kém

  C giai cấp tư sản anh chú trọng xuất khẩu tư bản sang thuộc địa hơn là đầu tư trong nước

  D nước anh không có nhiều tài nguyên nhân công và thị trường tiêu thụ

  0
  2021-08-05T17:54:05+00:00

  Câu 17 ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm sản xuất công nghiệp của anh cuối thế kỉ 19

  A cuộc cách mạng công nghiệp ở anh diễn ra sớm nhiều thiết bị cũ được tích tụ lại

  B giới chủ ở anh hạn chế việc hiện đại hóa máy móc do quá tốn kém

  C giai cấp tư sản anh chú trọng xuất khẩu tư bản sang thuộc địa hơn là đầu tư trong nước

  D nước anh không có nhiều tài nguyên nhân công và thị trường tiêu thụ

  -Giai thích:

   + Các nước thuộc địa là nơi cung cấp nguyên vật liệu, nguồn lao động rẻ,là thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn, đầu tư vào các nước thuộc địa đem lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc đầu tư vào chính quốc.

  => Nước Anh không chú trọng vào công nghiệp nước nhà nữa nên nền công nghiệp bị giảm sút

  Huy Voọc tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )