Câu 18: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với quá trình đô thị hóa ở Nam Mĩ? A. Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới. B. Tỉ lệ dâ

Question

Câu 18: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với quá trình đô thị hóa ở Nam Mĩ?
A. Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới. B. Tỉ lệ dân đô thị chiếm 75%.
C. Đô thị hóa gắn liền với công nghiệp hóa. D. Các đô thị lớn tập trung ven biển.
Câu 19: Dân cư chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ hiện nay là
A. người Anh điêng. B. người Môn-gô-lo-it cổ.
C. người gốc Âu. D. người lai.
Câu 20: Vùng nào dưới đây thưa dân nhất Trung và Nam Mĩ?
A. Vùng cửa sông. B. Vùng ven biển.
C. Vùng núi An-đét và trên các cao nguyên. D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn.
Câu 21: Lễ hội Các-na-van diễn ra hàng năm ở nước nào thuộc Nam Mĩ?
A. Ac-hen-ti-na. B. Bra-xin. C. Vê-nê-xu-ê-la. D. Pa-ra-goay.
Câu 22: Nước có sản lượng cá biển lớn nhất Nam Mĩ
A. Cô-lôm-bi-a. B. Chi-lê C. Bra-xin D. Pê-ru.
Câu 23: Do lệ thuộc vào nước ngoài nên ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất
A. đa da hóa cây trồng. B. độc canh.
C. đa phương thức sản xuất. D. tiên tiến, hiện đại.
Câu 24: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành trồng trọt ở các nước Trung và Nam Mĩ?
A. Mang tính chất độc canh.
B. Sản phẩm nông sản chủ yếu để xuất khẩu.
C. Phụ thuộc vào các công ty tư bản nước ngoài.
D. Tất cả các nước đều xuất khẩu lương thực.
Câu 25: Dựa vào lược đồ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ cho biết: Cu-ba là quốc gia nổi tiếng với cây trồng nào?
A. Cà phê. B. Cao su. C. Mía. D. Lúa mì.
Câu 26:: Quốc gia có diện tích hẹp ngang nhất ở Trung và Nam Mỹ là:
A. Cu ba B. Chi lê C. Panama D. Braxin.
Câu 27: Dãy núi cao, đồ sộ nhất Nam Mỹ là:
A. Andet B. Coocdie C. Atlat D. Himalaya.
Câu 28: Đồng bằng rộng lớn nhất Nam Mỹ là:
A. Panama B. Laplata C. Pampa D. Amazon.
Câu 29: Nguyên nhân chính khiến phía Tây Nam Mỹ khô hạn là:
A. Núi cao B. Ngược gió C. Gần dòng biển lạnh D. Tất cả.
Câu 30: Vùng nào thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) Trung và Nam Mĩ?
A. Vùng cửa sông.
B. Vùng ven biển.
C. Vùng núi An-đét và trên các cao nguyên.
D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn.
Câu 31: Trong các nước dưới đây, nước nào không phải là thành viên của Mec-cô-xua:
A. Bra-xin. B. Ac-hen-ti-na. C. Vê-nê-xu-ê-la. D. Pa-ra-goay.
Câu 32: Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh ngành:
A. Công nghiệp cơ khí chế tạo B. Công nghiệp lọc dầu.
C. Công nghiệp khai khoáng. D. Công nghiệp thực phẩm.
Câu 33 : Ưu thế của công nghiệp Mê-hi-cô hiện nay là:
A. Khai khoáng, luyện kim. B. Dệt, thực phẩm,
C. Khai khoáng và chế biến lọc dầu. D. Cơ khí và điện tử
Câu 34: Vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” là nơi chiếm ưu thể của ngành:
A. Luyện kim và cơ khí. B. Điện tử và hàng không vũ trụ.
C. Dệt và thực phẩm. D. Khai thác than, sắt, dầu mỏ.
Câu 35: Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mĩ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là:
A. Nông nghiệp. B. Công nghiệp C. Dịch vụ. D. Thương mại.

in progress 0
Rylee 2 giờ 2021-09-07T10:10:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:11:28+00:00

  C18 : C

  C19: A

  C20 : D

  C21: B

  C22: D

  C23 : B

  C24 : D

  C26 : C

  C27 : A

  C28 : D

  C29 :C

  C30: D (giống câu 20)

  C31 : C

  C32:C

  C34 :B

  C35 : C

  0
  2021-09-07T10:11:54+00:00

  Câu 18: Đặc điểm nào dưới đây không đúng với quá trình đô thị hóa ở Nam Mĩ?
  A. Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới.                         B. Tỉ lệ dân đô thị chiếm 75%.
  C. Đô thị hóa gắn liền với công nghiệp hóa.            D. Các đô thị lớn tập trung ven biển. 
  Câu 19: Dân cư chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ hiện nay là
       A. người Anh điêng.                                                      B. người Môn-gô-lo-it cổ.
             C. người gốc Âu.                                                            D. người lai.
  Câu 20: Vùng nào dưới đây thưa dân nhất Trung và Nam Mĩ?
    A. Vùng cửa sông.                                                    B. Vùng ven biển.
    C. Vùng núi An-đét và trên các cao nguyên.            D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn.
  Câu 21: Lễ hội Các-na-van diễn ra hàng năm ở nước nào thuộc Nam Mĩ?
   A. Ac-hen-ti-na.              B. Bra-xin.            C. Vê-nê-xu-ê-la.            D. Pa-ra-goay.
  Câu 22: Nước có sản lượng cá biển lớn nhất Nam Mĩ
   A. Cô-lôm-bi-a.               B. Chi-lê               C. Bra-xin                           D. Pê-ru.
  Câu 23: Do lệ thuộc vào nước ngoài nên ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất
    A. đa da hóa cây trồng.                            B. độc canh.
    C. đa phương thức sản xuất.                    D. tiên tiến, hiện đại.
  Câu 24: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành trồng trọt ở các nước Trung và Nam Mĩ?
  A. Mang tính chất độc canh.
  B. Sản phẩm nông sản chủ yếu để xuất khẩu.
  C. Phụ thuộc vào các công ty tư bản nước ngoài.
  D. Tất cả các nước đều  xuất khẩu lương thực.
  Câu 25: Dựa vào lược đồ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ cho biết:  Cu-ba là quốc gia nổi tiếng với cây trồng nào?
  A. Cà phê.                        B. Cao su.                        C. Mía.                 D. Lúa mì.
  Câu 26:: Quốc gia có diện tích hẹp ngang nhất ở Trung và Nam Mỹ là:
      A. Cu ba                     B. Chi lê                  C. Panama                                      D. Braxin.
  Câu 27: Dãy núi cao, đồ sộ nhất Nam Mỹ là:
                A. Andet                      B. Coocdie               C. Atlat                                           D. Himalaya.
  Câu 28: Đồng bằng rộng lớn nhất Nam Mỹ là:
                  A. Panama                  B. Laplata                C. Pampa                                       D. Amazon.
  Câu 29: Nguyên nhân chính khiến phía Tây Nam Mỹ khô hạn là:
                 A. Núi cao                  B. Ngược gió           C. Gần dòng biển lạnh                    D. Tất cả.
  Câu 30:  Vùng nào thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) Trung và Nam Mĩ?
     A. Vùng cửa sông.         
    B. Vùng ven biển.
     C. Vùng núi An-đét và trên các cao nguyên.
    D. Vùng đồng bằng sông A-ma-dôn.
  Câu 31:  Trong các nước dưới đây, nước nào không phải là thành viên của Mec-cô-xua:
     A. Bra-xin.    B. Ac-hen-ti-na.               C. Vê-nê-xu-ê-la.                 D. Pa-ra-goay.
  Câu 32:  Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh ngành:
     A. Công nghiệp cơ khí chế tạo                          B. Công nghiệp lọc dầu.
     C. Công nghiệp khai khoáng.                            D. Công nghiệp thực phẩm.
  Câu 33 :  Ưu thế của công nghiệp Mê-hi-cô hiện nay là:
     A. Khai khoáng, luyện kim.                               B. Dệt, thực phẩm,
     C. Khai khoáng và chế biến lọc dầu.                  D. Cơ khí và điện tử
  Câu 34:  Vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” là nơi chiếm ưu thể của ngành:
     A. Luyện kim và cơ khí.                                    B. Điện tử và hàng không vũ trụ.
     C. Dệt và thực phẩm.                                        D. Khai thác than, sắt, dầu mỏ.
  Câu 35:  Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mĩ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là:
     A. Nông nghiệp.               B. Công nghiệp            C. Dịch vụ.                  D. Thương mại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )