Câu 18. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là? A.Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng. B.

Question

Câu 18. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là?
A.Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.
B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy
giảm.
C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng lẫn chất lượng.
D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút nhanh.

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2021-07-11T09:17:33+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:18:47+00:00

  Câu 18. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là?

  A.Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng.

  B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.

  C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng lẫn chất lượng.

  D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút nhanh.

  Theo sách giáo khoa ghi:Mặc dù tổng diện tích rừng đang tăng dần lên, nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi,………………………..

  Nên ta chọn B

  0
  2021-07-11T09:19:01+00:00

  Đáp án:

  B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.

  Giải thích:

  * Xem lại SGK (cái này mình nghĩ là kiến thức cơ bản nên bạn xem lại):

  – Vì chất lượng rừng hiện tại chưa được phục hồi nên mặc dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )