Câu 18. Yếu tố tự nhiên có vai trò hết sức quan trọng nhằm làm giảm bớt tác hại của quá trình bốc phèn, bốc mặn là A. Hệ sinh thái rừng tràm. B.

Question

Câu 18. Yếu tố tự nhiên có vai trò hết sức quan trọng nhằm làm giảm bớt tác hại của quá trình bốc phèn, bốc mặn là
A. Hệ sinh thái rừng tràm.
B. Các trận mưa trái mùa.
C. Hệ sinh thái rừng ngập mặn.
D. Nguồn nước ngọt của các dòng sông và nước dưới đất.
Câu 23. Bình quân lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long gấp hơn hai lần mức bình quân của cả nước và đạt (kg/người/năm). A. 900 B. 1000. C. 1200. D. 1300
Câu 27. Các thế mạnh chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là
A. đất, khí hậu, nguồn nước, khoáng sản
B. đất, khí hậu, tài nguyên biển, khoáng sản
C. đất, rừng, nguồn nước, khoáng sản
D. đất, khí hậu, nguồn nước, sinh vật.
Câu 29. Loại cây công nghiệp lâu năm ở đồng bằng sông Cửu Long được trồng nhiều nhất so với các vùng khác trong cả nước là
A. Cao su. B. Điều. C. Hồ tiêu. D. Dừa.

in progress 0
Kinsley 4 ngày 2021-09-10T12:32:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:33:24+00:00

  18c

  23b

  27a

  29a

  0
  2021-09-10T12:33:31+00:00

  Câu 18. Yếu tố tự nhiên có vai trò hết sức quan trọng nhằm làm giảm bớt tác hại của quá trình bốc phèn, bốc mặn là

  A. Hệ sinh thái rừng tràm.

  B. Các trận mưa trái mùa.

  C. Hệ sinh thái rừng ngập mặn.

  D. Nguồn nước ngọt của các dòng sông và nước dưới đất.

  Câu 23. Bình quân lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long gấp hơn hai lần mức bình quân của cả nước và đạt (kg/người/năm).

  A. 900

  B. 1000.

  C. 1200.

  D. 1300

  Câu 27. Các thế mạnh chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là

  A. đất, khí hậu, nguồn nước, khoáng sản

  B. đất, khí hậu, tài nguyên biển, khoáng sản

  C. đất, rừng, nguồn nước, khoáng sản

  D. đất, khí hậu, nguồn nước, sinh vật.

  Câu 29. Loại cây công nghiệp lâu năm ở đồng bằng sông Cửu Long được trồng nhiều nhất so với các vùng khác trong cả nước là

  A. Cao su.

  B. Điều.

  C. Hồ tiêu.

  D. Dừa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )