Câu 19 chọn phát biểu không đúng A sắt tác dụng với clo tạo muối sắt (3) clorua nhưng tác dụng với axit clohyđric tạo muối sắt (2) clorua B tính oxy

Question

Câu 19 chọn phát biểu không đúng
A sắt tác dụng với clo tạo muối sắt (3) clorua nhưng tác dụng với axit clohyđric tạo muối sắt (2) clorua
B tính oxy hóa của các halogen giảm dần theo thứ tự F>Cl>Br>I
C halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi muối của nó
D AgCl là chất kết tủa màu trắng để ngoài ánh sáng hóa đen

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-08-03T23:55:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:56:43+00:00

  Đáp án câu 19: C

  Không có trường hợp nào như vậy

  các halogen đứng trước và sau không đẩy nhau ra rồi hợp lại

  0
  2021-08-03T23:56:46+00:00

  C halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi muối của nó  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )