Câu 19. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì? * A. Hoa B. Lá C. Thân D. Rễ

Question

Câu 19. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì? *
A. Hoa
B. Lá
C. Thân
D. Rễ

in progress 0
Reagan 2 tuần 2021-07-11T00:41:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:43:34+00:00

  Câu 19. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì?

   A. Hoa

  B. Lá

  C. Thân

  D. Rễ

   Chọn A : Bộ phận “đực” là các nhị hoa hay bộ nhị, nó tạo ra phấn hoa (các bào tử đực) trong các bao phấn

  0
  2021-07-11T00:43:39+00:00

  CƠ QUAN SINH SẢN CỦA TV CÓ HOA LÀ a HOA

  XIN 5 SAO VÀ TRẢ LỜI HAY NHẤT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )