Câu 19. Khi cho 2 thứ cây lai thuận và lai nghịch như sau: – Lai thuận: ♀ lá đốm x ♂ lá xanh → F1: 100% lá đốm. – Lai nghịch: ♀ lá xanh x ♂ lá đốm → F

Question

Câu 19. Khi cho 2 thứ cây lai thuận và lai nghịch như sau:
– Lai thuận: ♀ lá đốm x ♂ lá xanh → F1: 100% lá đốm.
– Lai nghịch: ♀ lá xanh x ♂ lá đốm → F1: 100% lá đốm.
Nếu cho F1 ở 2 phép lai giao phấn, thì thu được F2 gồm
A. 3 xanh: 1 đốm. B. 1 đốm: 1 xanh.
C. 3 đốm: 1 xanh. D. Kiểu hình “giống mẹ”.

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-11-04T05:13:54+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:15:40+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  Ta thấy 2 phép lai thuận và nghịch đều là lá xanh lai với lá đốm, đời con luôn tạo ra 100% kiểu hình giống mẹ, do vậy tính trạng này di truyền theo dòng mẹ, tức là con sinh ra luôn có kiểu hình giống mẹ

  Nguyên nhân là do gen quy đinh tính trạng nằm trong tế bào chất, khi thụ tinh, tinh trùng chỉ đẩy nhân vào, còn tế bào chất hoàn toàn là của trứng, do vậy con luôn có kiểu hình giống mẹ. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )