câu 1tính diện tích hình chữ nhật có A=4 B=1,2 câu 2 tính thể tích hình lập phương biết A =6cm câu 3 tính diện tích hình vuông biết chu vi

Question

câu 1tính diện tích hình chữ nhật có A=4 B=1,2
câu 2 tính thể tích hình lập phương biết A =6cm

câu 3 tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông là 48 cm
câu 4 một lớp học 14 học sinh nữ &21 học sinh nam. tích số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với học sinh cả lớp
câu5 12.876 ×10
câu 6tính thời gian từ 7gio kém 15 phút đến 7gio 15phut
caau7 Sxq hình hộp lập phương là 36 dm vuông .Tính thể tích

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-10-05T09:58:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T09:59:25+00:00

  Câu 1: 

  Diện tích hình chữ nhật là:

  $4\times 1,2=4,8$ 

  Đáp số: $4,8$ 

  Câu 2:

  Thể tích hình lập phương là:

  $6\times 6\times 6=216(cm^3)$ 

  Đáp số: $216cm^3$ 

  Câu 3:

  Cạnh hình vuông là:

  $48:4=12(cm)$ 

  Diện tích hình vuông là:

  $12\times 12=144(cm^2)$ 

  Đáp số: $144cm^3$

  Câu 4:

  Số học sinh nữ chiếm số % học sinh cả lớp là:

  $\frac{14\times 100}{14+21}=40\%$ 

  Đáp số: $40\%$ 

  Câu 5:

  $12,876\times 10=128,76$ 

  Câu 6:

  Đổi 7 giờ kém 15 phút = 6 giờ 45 phút 

  Thời gian từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 15 phút là:

  7 giờ 15 phút – 6 giờ 45 phút = 30 phút 

  Đáp số: 30 phút 

  Câu 7:

  Diện tích một mặt là:

  $36:4=9(dm^2)$ 

  Vì $9=3\times 3$ nên cạnh hình vuông là 3dm.

  Thể tích hình lập phương là:

  $3\times 3\times 3=27(dm^3)$ 

  Đáp số: $27dm^3$

  0
  2021-10-05T10:00:05+00:00

  câu 1

  diện tích hình chữ nhật là

  4×1,2=4,8

  câu 2

  thể tích hình lập phương là

  6×6×6=216(cm khối)

  câu 3

  độ dài cạnh hình vuông là

  48:4=12(cm)

  diện tích hình vuông là

  12×12=144(cm vuông

  câu 4

  số học sinh cả lớp là

  14+21=35( học sinh)

  số HS nữ chiếm số phần trăm là

  14: 35×100=40%

  câu 5

  12,876×10=128,76

  câu 6

  7h kém 15 phút=6h 45 phút

  quãng thời gian đó là

  7h 15 phút-6h 45 phút=30 phút

  câu 7

  diện tích một mặt hình lập phương là

  36:4=9(dm vuông)

  ta thấy 3×3= 9 nên độ dài một cạnh hlp là 3 dm

  thể tích hlp là

  3.3.3=27(dm khối)

  (36: 4)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )