Câu 2: (3,0 điểm) a) Âm phản xạ là gì? Những vật thế nào thì phản xạ âm tốt? Nêu 2 ví dụ vật phản xạ âm tốt. b) Một người đứng bên trong một phòng rộn

Question

Câu 2: (3,0 điểm)
a) Âm phản xạ là gì? Những vật thế nào thì phản xạ âm tốt? Nêu 2 ví dụ vật phản xạ âm tốt.
b) Một người đứng bên trong một phòng rộng lớn hét to một tiếng sau 0,5 giây người đo lại nghe được tiếng vang của mình.
Em hãy tính khoảng cách từ người đó đến bức tường trong thời gian nghe được tiếng vang. Biết rằng vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.

in progress 0
Adeline 4 tuần 2021-08-16T16:23:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:24:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 2

  a) Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ.

  Những vật cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).

  VD: Mặt gương, tường gạch, …

  b) Quãng đường âm truyền đi và về là: S = v.t = 340. 0,5 = 170 (m)

  Khoảng cách từ người đứng đến bức tường là: S’ = 170 : 2 = 85 (m)

  0
  2021-08-16T16:25:11+00:00

  Đáp án:

             $l = 85m$

  Giải thích các bước giải:

   a. Âm dội lại sau khi gặp vật cản gọi là âm phản xạ. 

  Các vật càng nhẵn, phẳng thì phản xạ âm tốt. Ví dụ: Tường bê tông, mặt kính, … 

  b. Quãng đường âm truyền đi là: 

     $s = v.t = 0,5.340 = 170 (m)$ 

  Khoảng cách từ người đó đến tường là: 

      $l = \dfrac{s}{2} = \dfrac{170}{2} = 85 (m)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )