Câu 2: ( 3.0 điểm) Do điều kiện gia đình khó khăn ngay sau khi sinh bé A ra người mẹ trẻ đã mang con đến bỏ ở cổng chợ. a. Theo em A không được hưởng

Question

Câu 2: ( 3.0 điểm) Do điều kiện gia đình khó khăn ngay sau khi sinh bé A ra người mẹ trẻ đã mang con đến bỏ ở cổng chợ.
a. Theo em A không được hưởng quyền gì theo quy định của Pháp luật?
b.Người mẹ có vi phạm pháp luật không? Giải thích tại sao

in progress 0
Lyla 2 giờ 2021-09-07T07:45:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:46:23+00:00

  a) theo em A không được hưởng quyền được sống được chăm sóc, nuôi dưỡng và di sản từ mẹ của A.

  b) Người mẹ có vi phạm pháp luật. Vì người mẹ cố ý nhẫn tâm vứt bỏ con cái sẽ bị quy định xử phạt phạt tiền và bị chỉ trích gay gắt về hành vi này.

  0
  2021-09-07T07:47:22+00:00

  1)Theo em A không được hưởng quyền: 

  – Quyền được khai sinh và có quốc tịch

  Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

  Quyền sống chung với cha mẹ

  – Quyền được chăm sóc sức khoẻ

  – Quyền được học tập

  Theo quy định của Pháp luật.

  2)Người mẹ vi phạm pháp luật.

  Tại vì không thực hiện:

  – Trách nhiệm đăng ký khai sinh

  – Trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng

  – Trách nhiệm bảo đảm cho trẻ em sống chung với cha mẹ

  – Trách nhiệm bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự

  – Trách nhiệm bảo vệ sức khỏe

  – Trách nhiệm bảo đảm quyền được học tập

  Theo quy định của Pháp luật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )