Câu 2. (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then, đêm sập cửa. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

Question

Câu 2. (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
(Trích Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.139)
a) Đoạn thơ trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?
b) Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ.
c) Chỉ ra và nêu tác dụng của các phép tu từ trong hai câu thơ sau:
Mặt trời xuống biển như hòn lửa,
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-11-17T00:26:54+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:28:24+00:00

  a, Đoạn thơ trên trích trong văn bản “Đoàn thuyền đánh cá” Tác giả: Huy Cận

  b, Phương thức biểu đạt: Biểu cảm

  c, So sánh: “mặt trời như hòn lửa”

  Nhân hoá, ẩn dụ: “Sóng đã cài thêm đêm sập cửa”

  Tác dụng: Chỉ vũ trụ đang ở trạng thái thư giãn, nghỉ ngơi.

  0
  2021-11-17T00:28:41+00:00

  a) Đoạn thơ trên được trích trong văn bản “Đoàn thuyền đánh cá”

  Tác giả là Huy Cận

  b) Phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ: biểu cảm

  c) Nhân hoá: “Sóng đã cài thêm đêm sập cửa”, ẩn dụ.

  `=>` sự nhanh chóng chuyển không gian, sự đối lập giữa con người, thiên nhiên

  So sánh: “mặt trời như hòn lửa”

  `=>` gợi ra không gian huy hoàng, tráng lệ những chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Sau đó màn đêm xuất hiện.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )