Câu 2: 75% của 90 là: a) 6,75 b) 67,5 c) 76,5 d) 120

Question

Câu 2: 75% của 90 là:
a) 6,75
b) 67,5
c) 76,5
d) 120

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-10-21T03:50:52+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:52:08+00:00

  Đáp án:

   b)67,5

  Giải thích các bước giải:

     

  0
  2021-10-21T03:52:09+00:00

  Đáp án:

   b, 67,5

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )