Câu 2: Cho một hình đa diện. Khẳng định nào là khẳng định sai trong các khẳng định sau ? A. Mỗi đỉnh là một đỉnh chung của ít nhất 3 măt B. Mỗi mặt

Question

Câu 2: Cho một hình đa diện. Khẳng định nào là khẳng định sai trong các khẳng định sau ?
A. Mỗi đỉnh là một đỉnh chung của ít nhất 3 măt
B. Mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh
C. Mỗi đỉnh là một đỉnh chung của ít nhất 3 cạnh
D. Mỗi cạnh là cạnh chung ít nhất 3 mặt

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-08-05T15:58:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:59:44+00:00

  Câu 2: Cho một hình đa diện. Khẳng định nào là khẳng định sai trong các khẳng định sau ? 

  A. Mỗi đỉnh là một đỉnh chung của ít nhất 3 măt

  B. Mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh

  C. Mỗi đỉnh là một đỉnh chung của ít nhất 3 cạnh

  D. Mỗi cạnh là cạnh chung ít nhất 3 mặt

  → Sửa lại: Trong hình đa diện mỗi cạnh là cạnh chung của đúng 2 mặt.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Cho mk xin ctlhn nha! Thanks nhìu! 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )