Câu 2: Đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế của nguồn như thế nào? Giá trị ghi trên nguồn điện, dụng cụ điện cho biết gì ? Giúp e với

Question

Câu 2: Đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế của nguồn như thế nào? Giá trị ghi trên nguồn điện, dụng cụ điện cho biết gì ?
Giúp e với

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-15T23:46:53+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T23:48:19+00:00

  Đáp án:

   Đo cường độ dòng điện bằng Ampe kế, hiệu điện thế là nguồn điện tạo giữa hai cục của của nó

  Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết giá trị hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức (lớn nhất) để dụng cụ đó hoạt động bình thường.

  Giải thích các bước giải:

  Nắm chắc bài

  0
  2021-09-15T23:48:49+00:00

  Đáp án:

  -Đo cường độ dòng điện bằng Ampe kế

  -Đo hiệu điện thế bằng Vôn kế

   Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện.

                                         !!!CHẲNG BIẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG!!!

                                               !!!CHÚ Ý!!!

                         Cảm ơn bạn đã CHÚ Ý đến CHÚ Ý này

                          Việc CHÚ Ý của bạn sẽ được CHÚ Ý

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )