Câu 2. Đọc hai câu tục ngữ sau: – Không thầy đố mày làm nên. – Học thầy không tày học bạn. Theo em, lời dạy trong hai câu tục ngữ trên có mâu thuẫn vớ

Question

Câu 2.
Đọc hai câu tục ngữ sau:
– Không thầy đố mày làm nên.
– Học thầy không tày học bạn.
Theo em, lời dạy trong hai câu tục ngữ trên có mâu thuẫn với nhau không? Vì sao?

in progress 0
Hailey 20 phút 2021-09-16T03:08:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:09:28+00:00

  Hai câu tục ngữ không hề mâu thuần nhau mà còn ngược lại chúng bổ sung ý nghĩa cho nhau,vì đều đề cập vai trò của người thầy giáo trong sự nghiệp đào tạo, giáo dục con người nhưng chúng  khác nhau ở mức độ: câu đầu quá đề cao, câu sau lại coi nhẹ vai trò và tác dụng đó.

  Theo mk nghĩ là như thế,thấy hay thì bn cho mk hay nhất nhen 🙂

  0
  2021-09-16T03:09:34+00:00

                                                                    Bài làm 

                    Theo tôi thì hai câu tực ngữ trên không mâu thuẫn với nhau .

                              Định nghĩa :

  + Không thầy đố mày làm nên : Nếu không có cô ( thầy ) chỉ bảo thì chúng ta sẽ không nên người và hiểu biết được

  + Học thầy không tày học bạn : Học thầy không bằng học bạn . Đề cao tinh thần học tập từ người bạn của chúng ta

                          Vì chúng bổ sung hoàn toàn cho nhau , nói lên tầm quan trọng của người thầy , nhưng học thầy , ở trên lớp thôi là chưa đủ , chúng ta nên học tập từ người bạn của mình . 

                                       `=>` Bổ sung ý nghĩa cho nhau 

                                                                 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )