Câu 2: Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. Câu : Theo em, vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ hu

Question

Câu 2: Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
Câu : Theo em, vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược?

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-11-04T04:48:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T04:49:11+00:00

   – Vì Mã Viện là tướng lão luyện , nổi tiếng gian ác , lắm mưu nhiều kế .

  – Đã từng chinh chiến phương Nam .

  0
  2021-11-04T04:50:00+00:00

  Mã viện là lão tướng giỏi nổi tiếng là gian ác

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )