Câu 2: Em hãy kể tên một số hiện tượng thời tiết chủ yếu xảy ra ở tầng đối lưu? giúp mình với! Ai làm nhanh nhất mà phải đúng thì cho câu trả lời hay

Question

Câu 2: Em hãy kể tên một số hiện tượng thời tiết chủ yếu xảy ra ở tầng đối lưu?
giúp mình với! Ai làm nhanh nhất mà phải đúng thì cho câu trả lời hay nhất kèm 5 sao

in progress 0
Parker 33 phút 2021-09-20T19:26:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T19:28:08+00:00

  Câu 2: Em hãy kể tên một số hiện tượng thời tiết chủ yếu xảy ra ở tầng đối lưu?

  – mây

  – mưa

  – sương

  0
  2021-09-20T19:28:13+00:00

  Hiện tượng thời tiết chủ yếu xảy ra ở tầng đối lưu: mây, mưa, sương,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )