Câu 2. Em hãy trình bày các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta về kinh tế, chính trị, xã hội. Theo em, chí

Question

Câu 2. Em hãy trình bày các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta về kinh tế, chính trị, xã hội. Theo em, chính sách cai trị nào là thâm độc nhất? Vì sao?
Câu 3. Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Là học sinh, em cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước đó của Hai Bà Trưng?

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-13T21:38:20+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T21:39:44+00:00

  Câu 2 :

  – Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

  – Bắt những người thợ thủ công giỏi, khéo tay về nước.

  – Đưa người Hán sang sống chung với người Việt để “thuần hóa” người Việt. Bắt dân ta theo phong tục tập quán của người Hán, học chữ Hán,…

  – Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta,…

  – Chính sách thâm hiểm nhất: là muốn đồng hóa dân tộc ta về mọi mặt, biến nước ta trở thành một quận, huyện của chúng,xóa sổ nước, tận diệt con người ta

  Câu 3 :

  – Nguyên nhân :

  +Chế độ cai trị hà khắc của chính quyền nhà Hán ở phương Bắc: Sự áp bức, bóc lột, chèn ép nhân dân cùng với các chính sách đồng hóa người Việt tại Giao Chỉ.

  +Quan Tô Định bất nhân: Sự tham lam, tàn bạo, tăng phụ dịch và thuế khóa của quan Tô Địch đã khiến người dân sống lầm than. 

  + Sự việc gia đình của Trưng Trắc: Thi Sách chồng của Trưng Trắc bị quan thái thú Tô Định giết để dập tắt ý định chống đối của các thủ lĩnh dân ta nhưng nó lại phản tác dụng làm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng bùng nổ.

  -Là học sinh em cần:

  -Thể hiện tinh thần yêu nước

  -Giữ gìn phong tục, tập quán của tổ  tiên

  -Không làm tổn hai đến danh dự, văn hóa của Đất Nước 

  -Cố gắng học thật giỏi, rèn luyện bản thân thật tốt để hoàn thiện bản thân từ đó cố gắng xây dựng đất nước ngày càng phát triển

  0
  2021-10-13T21:40:01+00:00

  câu 2

  * Về tổ chức bộ máy cai trị:

  – Chia nước ta thành các quận, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc.

  – Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.

  * Chính sách bóc lột về kinh tế:

  – Thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.

  – Cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy, thực hiện chính sách đồn điền.

  – Nắm độc quyền muối và sắt.

  – Quan lại đô hộ bạo ngược tham ô ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu.  

  * Chính sách đồng hóa về văn hóa:

  – Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho => Nho giáo chỉ có ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận.

  – Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán.

  – Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt.

  * Đối với các cuộc đấu tranh của nhân dân ta: chính quyền đô hộ áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp.

  phần chính sách nào thâm độc nhất thì mik k bt hha

  câu 3

  Khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

  a﴿ Nguyên nhân;

  ‐ Do chính sách thống trị tàn bạo của triều đại phong kiến phương Bắc.

  ‐ Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách bị Tô Định giết chết.

  b﴿ Diễn biến;

  ‐ Mùa xuân năm 40 ﴾ tháng 3 dương lịch ﴿. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn ﴾ Hà Nội ﴿, nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh rồi tìm hiểu Cổ Loa, Luy Lâu.

  ‐ Tô Định hốt hoảng bỏ thành lẻn trốn về Nam Hả, quân Hán ở các quận khác bị đánh tan. c﴿ Kết quả: 

  -Cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi. Lực lượng tham gia khởi nghĩa đông đảo, trong đó có phụ nữ đóng vai trò quan trọng. có chủ tướng chỉ huy là phụy nữ Ý nghĩa lịch sử:

  – Nền độc lập dân tộc được khôi phục.

  – Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân dân tộc. khẳng định ý thức độc lập của dân tộc.

  – Khẳng định vai trò lớn lao của người phụ nữ Việt Nam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )