Câu 2: Hai bản đồ có tỉ lệ số là: 1:200.000 và 1: 5.000.000. Khoảng cách trên thực tế là bao nhiêu km nếu khoảng cách đo được trên bản đồ lần lượt là:

Question

Câu 2: Hai bản đồ có tỉ lệ số là: 1:200.000 và 1: 5.000.000. Khoảng cách trên thực
tế là bao nhiêu km nếu khoảng cách đo được trên bản đồ lần lượt là:
2cm, 4cm.

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-10-01T00:43:58+00:00 1 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:45:24+00:00

  cách trên thực tế là bao nhiêu km nếu khoảng cách đo được trên bản đồ lần lượt là: 2cm

  1 : 200000 : 2 x 200000 = 400 000 cm = 4km

  1 : 5000000 : 2 x 5000000 = 10 000 000 cm = 10 km

  cách trên thực tế là bao nhiêu km nếu khoảng cách đo được trên bản đồ lần lượt là: 4cm

  1 : 200000 : 4 x 200000 = 800 000 cm = 8km

  1 : 5000000 : 4 x 5000000 = 20 000 000 cm = 20 km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )