Câu 2: Hãy tính diện tích đồi núi và diện tích đồng bằng nước ta, biết rằng đồi núi chiếm ¾, đồng băng chiếm ¼ trong tổng số đất tự nhiên 331212 Km2 *

Question

Câu 2: Hãy tính diện tích đồi núi và diện tích đồng bằng nước ta, biết rằng đồi núi chiếm ¾, đồng băng chiếm ¼ trong tổng số đất tự nhiên 331212 Km2
* ¾ đất đồi núi………………………………………………..=…………………………Km2
* ¼ đất đồng bằng………………………………………………..=…………………………Km2
Câu 3: Những đèo nào ven biển nước ta vượt qua các dãy núi đâm ngang ngăn cách đồng bằng duyên hải?

in progress 0
Rylee 3 tháng 2021-09-09T10:35:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:36:45+00:00

  Câu 2: Hãy tính diện tích đồi núi và diện tích đồng bằng nước ta, biết rằng đồi núi chiếm ¾, đồng băng chiếm ¼ trong tổng số đất tự nhiên 331212 Km2
  * ¾ đất đồi núi=3/4.331212=248409 Km2
  * ¼ đất đồng bằng=1/4.331212=82803 Km2

  Câu 3:

  Những đèo ven biển nước ta vượt qua các dãy núi đâm ngang ngăn cách đồng bằng duyên hải là: Đèo Ngang, Đèo Hải Vân, đèo Cù Mông , đèo Cả        

  0
  2021-09-09T10:37:13+00:00

  núi chiếm 3/4=> 331212 x 3/4=248409 km2

  đồng bằng chiếm 1/4=> 331212 x 1/4= 82803 km2

  câu 3;

  Đèo Hải Vân, Đèo ngang, Đèo Cù Mông…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )