câu 2 Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điếm chính của mỗi ngành đó. câu 1 Thế nào là Phân loại thực vật?

Question

câu 2 Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điếm chính của mỗi ngành đó.
câu 1 Thế nào là Phân loại thực vật?

in progress 0
Arianna 2 năm 2021-08-09T02:08:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:10:02+00:00

  Câu `2` : Các ngành tảo . Đặc điểm chính :

  – Tảo xoắn : Cơ thể đa bào , màu xanh , như tơ . Sinh sản bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp .

  – Rong : Cơ thể đa bào , màu nâu , dạng nhỏ gầy . Sinh sản hữu tính .

  Các ngành rêu . Đặc điểm chính :

  – Rễ già, lá nhỏ hẹp, có bào tử; sống ở nơi ẩm ướt

  Câu `1` :Phân loại thực vậy là sự giống / khác nhau trên thực tế và được phân chia thành các bậc của phân loại .

   

  0
  2021-08-09T02:10:21+00:00

   câu 1

  +Phân loại thực vật là tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại.

   câu 2

   Các ngành thực vật đã học:

       – Ngành tảo: cơ thể đơn bào hoặc đa bào, có chứa chất diệp lục; chưa có rễ, thân, lá; hầu hết sống ở nước.

       – Ngành rêu: cơ thể đa bào; có thân và lá thật, rễ giả; sinh sản bằng bào tử, bào tử nảy mầm thành cây con; sống ở nơi ẩm ướt.

       – Ngành quyết: cơ thể đa bào; có thân, rễ, lá thật; sinh sản bằng bào tử, bào tử nảy mầm thành nguyên tản, nguyên tản hình thành túi tinh và túi trứng; tinh trùng và trứng kết hợp để hình thành cây con; sống ở nơi tương đối ẩm.

       – Ngành hạt trần: hầu hết là cây thân gỗ, cơ quan sinh sản là nón: nón đực chứa túi phấn; nón cái chứa noãn; hạt nằm lộ trên các lá noãn hở; sống ở khí hậu khô, lạnh.

       – Ngành hạt kín: cơ quan sinh sản là hoa, bầu phát triển thành quả, hạt được bảo vệ trong quả; sống ở các loại môi trường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )