Câu 2 một ô tô khối lượng 2,5 tấn đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì bị hãm thì ô tô chạy được 50m thì dừng hẳn tính lực hãm

Question

Câu 2 một ô tô khối lượng 2,5 tấn đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì bị hãm thì ô tô chạy được 50m thì dừng hẳn tính lực hãm

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-08-13T13:51:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:53:27+00:00

  Đáp án:

  ${F_h} = 10000N$ 

  Giải thích các bước giải:

  72km/h = 20m/s

  Gia tốc hãm là:

  $a = \dfrac{{{v^2} – {v_o}^2}}{{2s}} = \dfrac{{0 – {{20}^2}}}{{2.50}} =  – 4m/{s^2}$

  Độ lớn lực hãm là:

  ${F_h} =  – ma =  – 2500.\left( { – 4} \right) = 10000N$

  0
  2021-08-13T13:53:37+00:00

  2.

  Đáp án: `F_h=10000N`

  Giải:

  m = 2,5 tấn = 2500 kg

  $v_0=72 \ km/h=20 \ m/s$

  Gia tốc của ô tô:

  `v^2-v_0^2=2as`

  → $a=\dfrac{v^2-v_0^2}{2s}=\dfrac{0-20^2}{2.50}=-4 \ (m/s^2)$

  Lực hãm tác dụng lên ô tô:

  `-F_h=ma → F_h=-ma=-2500.(-4)=10000 \ (N)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )