Câu 2 : Mục đích học tập của học sinh là gì ? Để đạt được mục đích học tập , học sinh phải hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu nào ? Cau 3 :

Question

Câu 2 : Mục đích học tập của học sinh là gì ? Để đạt được mục đích học tập , học sinh phải hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu nào ?
Cau 3 :

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-09T20:33:20+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T20:34:55+00:00

  Câu 1 : 

  – Mục đích của hs học tập là để trờ thành con ngoan trò giỏi, để trở thành 1 công dân tốt góp ích cho xã hội. Để đạt được mục đích học tập hs cần :

  + Chăm chỉ, siêng năng, cần cù trong học tập và mọi công việc

  + Hoàn thành công việc nhiệm vụ của thầy cô giáo giao cho

  + Làm bài tập đầy đủ học hành chăm chỉ nghiêm túc 

  0
  2021-09-09T20:35:12+00:00

  câu 2:mụcđích học tập là:

  -để trở thành con ngoan trò gioi,giúp ích cho đất nước ,để đưa  nước ta ngày một sánh vai vs các nước năm châu.đểtrở thành một người công dân tốt giúp ích cho quê hương đát nước.

  học sinh phải:

  rèn luyện tu dưỡng đạo đức,chưm chỉ học tập,tìm hiểu,tích cực tham gia các hoạt động tạp thể để hoàn thieenjnhaan canhs  trở  thanhf người văn minh ,lịch sự.

                             chúc bạn hk tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )