Câu 2: Phân loại và gọi tên các oxit sau: Na2O, P2O5, SO3, MgO.

Question

Câu 2: Phân loại và gọi tên các oxit sau: Na2O, P2O5, SO3, MgO.

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-10-05T14:17:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T14:18:33+00:00

  Na2O: Natri oxit (oxit bazo)

  MgO: Magie oxit  (Oxit bazo)

  P2O5: điphotpho pentaoxit (oxit axit)

  SO3 : lưu huỳnh trioxit ( oxit axit )

  #Trang Huyen

  0
  2021-10-05T14:18:51+00:00

  Oxit axit:

  – $P_2O_5:$ Điphotpho pentaoxit.

  – $SO_3:$ Lưu huỳnh trioxit.

  Oxit bazơ:

  – $Na_2O:$ Natri oxit.

  – $MgO:$ Magiê oxit.

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )