Câu 2: Quyền trực tiếp nắm giữ tài sản là quyền: chiếm hữu chiếm đoạt chiếm dụng Câu 3: Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợp từ cá

Question

Câu 2: Quyền trực tiếp nắm giữ tài sản là quyền:
chiếm hữu
chiếm đoạt
chiếm dụng
Câu 3: Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợp từ các giá trị sử dụng tài sản đó được gọi là quyền: 
chiếm hữu
chiếm dụng
khai thác
sử dụng
Câu 4: Công dân không có quyền nào sau đây? 
Sổ tiết kiệm do mình đứng tên
Nhà ở do mình đứng tên
Xe máy do mình đứng tên
Thửa đất do mình đứng tên
Câu 5: Công dân có quyền sở hữu đối với những loại tài sản nào sau đây? 
Tiền bạc mình nhặt được
Tài sản trong doanh nghiệp
Các cổ vật do mình phát hện ra
Của cải do mình để dành
Câu 6: Pháp luật nghiêm cấm những hành vi…………..tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng 
A. đụng chạm đến
B. sử dụng
C. khai thác
D. xâm phạm
Câu 7: Trên báo có đăng tin, tại tỉnh Bình Thuận xảy ra việc một số người quá khích đã đập phá tài sản, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước. Hành vi này gọi là? 
A. Phá hoại lợi ích công cộng.
B. Phá hoại tài sản của nhà nước.
C. Phá hoại tài sản.
D. Phá hoại lợi ích
Câu 8: Đối với người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến 50 triệu đồng bị phạt bao nhiêu năm? 
A. Từ 6 tháng đến 3 năm.
B. Từ 6 tháng đến 5 năm.
C. Từ 6 tháng đến 1 năm.
D. Từ 6 tháng đến 2 năm.
Câu 9: Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì? 
A. Tôn trọng và bảo vệ.
B. Khai thác và sử dụng hợp lí.
C. Chiếm hữu và sử dụng.
D. Tôn trọng và khai thác.
Câu 10: Tài sản nào sau đây thuộc trách nhiệm quản lí của nhà nước? 
A. Phần vốn do cá nhân, tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp
B. Phần vốn do cách doanh ngiệp nhà nước đầu tư vào nước ngoài
C. Phần vốn do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam
D. Phần vốn do cá nhân, tổ chức gửi tiết kiệm trong ngân hàng

in progress 0
Faith 1 tháng 2021-08-31T06:27:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:29:17+00:00

  2.chiếm hữu

  3.sử dụng

  4.Thửa đất do mình đứng tên

  5.Của cải do mình để dành

  6.D

  7.B

  8.A

  9.A

  10.D

  0
  2021-08-31T06:29:32+00:00

  2. chiếm hữu

  3. sử dụng

  4. Thửa đất do mình đứng tên

  5. Của cải do mình để dành

  6. D. xâm phạm

  7. B. Phá hoại tài sản của nhà nước.

  8. A. Từ 6 tháng đến 3 năm.

  9. A. Tôn trọng và bảo vệ.

  10. D. Phần vốn do cá nhân, tổ chức gửi tiết kiệm trong ngân hàng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )