Câu 2 So sánh hình thức sinh sản vô tính và hữu tính? Hình thức nào tiến hóa hơn, giải thích?

Question

Câu 2 So sánh hình thức sinh sản vô tính và hữu tính? Hình thức nào tiến hóa hơn, giải thích?

in progress 0
Gianna 5 tháng 2021-07-09T00:28:56+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:30:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:-Tiêu chí:+ Sinh sản vô tính     +  Sinh sản hữu tính

  -Khái niệm:+Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con cái sinh ra giống nhau và giống bố mẹ. 
  Sinh sản vô tính có 2 hình thức là sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng không qua phân bào nguyên nhiễm.

  +Sinh sản hữu tính là quá trình hợp nhất các giao tử đực (n) và cái (n) thành hợp tử (2n) khởi đầu cá thế mới.

  -Cơ sở tế bào học:+Nguyên phân

  +Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh

  -Ý nghĩa:+Tạo ra các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định

  +Tạo ra các cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi

   -Hữu tính tiến hóa hơn.Vì trên thực tế, sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa hai tế bào đực và cái, thụ tinh trong nên hợp tử sẽ được phát triển trong trứng. Vì thế hợp tử được nuôi dưỡng và bảo vệ tốt để phát triển cho tới khi sinh ra con non cũng có sức sống cao, khả năng thích nghi tốt đối với môi trường sống.

  0
  2021-07-09T00:30:40+00:00

  @Phương????????????

  Hình thức sinh sản vô tính : Sinh sản vô tính là sự sinh ra cơ thể mới mà k kèm theo sự kết hợp tinh trùng và trứng. Ở đa số các động vật sinh sản vô tính, sinh sản dựa hoàn toàn và nguyên phân.

  Hình thức sinh sản hữu tính : Sinh sản hữu tính là sự kết hợp giao tử đơn bội hình thành tế bào lưỡng bội, hợp tử. Con vật phát triển từ hợp tử đến lượt mk lại tạo giao tử qua giảm phân. Giao tử cái, trứng là tế bào lớn, không di chuyển được. Giao tử đực là tinh trùng, thường là tế bào vận động và bé hơn nhiều.

  => Hình thức sinh sản hữu tính chiếm ưu thế hơn hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa bố và mẹ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )