Câu 2 : so sánh nguyên phân giảm phân thụ tinh

Question

Câu 2 : so sánh nguyên phân giảm phân thụ tinh

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-11-14T02:05:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:06:38+00:00

  Giống nhau:  – Đều nhân đôi ADN trước khi vào phân bào

  – Đều phân thành 4 kỳ

  – Đều có sự phân đều mỗi loại NST về các tế bào con

  – Màng nhân và nhân con biến mất cho đến gần cuối

  – Đều là hình thức phân bào có tơ tức là có sự hình thành thoi vô sắc

  Khác nhau :

  cau-2-so-sanh-nguyen-phan-giam-phan-thu-tinh

  0
  2021-11-14T02:07:19+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Giống nhau:  – Đều nhân đôi ADN trước khi vào phân bào – Đều phân thành 4 kỳ – Đều có sự phân đều mỗi loại NST về các tế bào con – Màng nhân và nhân con biến mất cho đến gần cuối – Đều là hình thức phân bào có tơ tức là có sự hình thành thoi vô sắc

  khác nhau Xảy ra ở tế bào sinh dục khi còn chín.

  – Quá trình phân bào xảy tạo ra 4 tế bào con.

  – Số nst giảm 1 nửa 1 tế bào 2n cho 4 tế bào n.

  – Xảy ra 1 lần sao chép and, 2 lần chia.

  – Các nhiễm sắc thể tương đồng bắt cặp kì trước I.

  – Ít nhất 1 cặp trao đổi chéo cho 1 cặp tương đồng.

  – Tâm động không chia ở kì giữa I, nhưng chia ở kì giữa II.

  –  Tạo sự đa dạng trong các sản phẩm của giảm phân.

  –  Giảm phân luôn luôn xảy ra ở  tế bào lưỡng bội 2n hoặc đa bội > 2n

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )