Câu 2-Thời gian thế hệ của vi khuẩn E.coli là 20 phút, sau bao nhiêu phút thì từ 1 tế bào E.coli sinh ra 8 TB

Question

Câu 2-Thời gian thế hệ của vi khuẩn E.coli là 20 phút, sau bao nhiêu phút thì từ 1 tế bào E.coli sinh ra 8 TB

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-09-27T22:14:26+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:16:22+00:00

  8 TB = $2^{n}$ ⇒ n = 3 thế hệ.

  Thời gian phân chia là:

  20.3=60(phút)

  Vậy……………………………………

   

  0
  2021-09-27T22:16:25+00:00

  ★ Thời gian thế hệ : g = 20′

  ★ Số tế bào ban đầu : No = 1(TB)

  ★ Số tế bào sau khi phân chia : N = 8 (TB)

  • Số lần phân chia của vk là:

      N = No.2ⁿ <=>  8 = 2ⁿ → n = 3 (lần)

  • Thời gian để phân chia là:

       t = g.n = 20.3 = 60 ( phút )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )