Câu 2: tính giá trị biểu thức a) 5,9 :2 + 13,6 b)8,64 : (1,46+3,34)+ 6,32 -trả lời hộ em

Question

Câu 2: tính giá trị biểu thức
a) 5,9 :2 + 13,6 b)8,64 : (1,46+3,34)+ 6,32
-trả lời hộ em

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-11-30T12:47:33+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T12:49:16+00:00

  Đáp án:

  a) 16,55

  b)  8,12

  Giải thích các bước giải:

  a) 5,9 : 2 + 13,6

  = 2,95 + 13,6

  = 16,55

  b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

  = 8,64 : 4,8 + 6,32

  = 1,8 + 6,32

  = 8,12

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )