Câu 2: Trình bày nội dung các hiệp ước triều đình đã kí với thực dân Pháp. Nhận xét về thái độ của Triều Đình Huế theo các hiệp ước đó

Question

Câu 2: Trình bày nội dung các hiệp ước triều đình đã kí với thực dân Pháp. Nhận xét về thái độ của Triều Đình Huế theo các hiệp ước đó

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-08-07T19:25:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:26:46+00:00

  Nội dung các hiệp ước triều đình Huế kí kết với thực dân Pháp:

  – Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862: cho Pháp cai quản 3 tỉnh miền Đông Nam Kì với đảo côn Lôn. Nhượng bộ cho Pháp nhiều quyền lợi và bồ thường chiến phí 280 vạn lạng vàng

  – Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874:cho Pháp hợp pháp thừa nhận sự cai quản ở 6 tỉnh Đông Nam Kì cùng nhiều quyền lợi.

  – Hiệp ước Hác-măng năm 1883: Bắc Kì và Trung Kì do Pháp bảo hộ, giao thương phải thông qua sự đồng ý của Pháp.

  – Hiệp ước Pa-tơ-nốt năm 1884: Thừa nhận nền bảo hộ của nước Pháp .

  Thái độ của triều đình Huế theo các hiệp ước đó:

  – Triều đình tỏ thái độ nhu nhược trước sự ngang ngược của giặc Pháp.

  -Không cùng với nhân dân đứng lên chống ngoại xâm.

  -Bỏ lỡ nhiều cơ hội đuổi Pháp ra khỏi đất nước.

   -Không có chính kiến, chỉ biết thương lượng rồi bồi thường những điều khoản vô lí mà Pháp đưa ra.

  Vote 5*+ctlhn ủng hộ mình nha!

  0
  2021-08-07T19:27:04+00:00

  $#MonBen$

  Trả lời:

  Ban đầu, triều đình đã có kí ý thức cùng nhân dân pháp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, nhưng lại bỏ lỡ nhiểu cơ hội đánh thắng giặc và thi hành đường lối kháng chiến sai lầm.

  $\text{Xin hay nhất cho MonBen có động lực nhé}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )