Câu 2. Vi khuẩn E.coli cứ 20 phút phân chia 1 lần. Xác định số lượng vi sinh vật được tạo ra từ 1000 vi sinh vật sau 2 giờ phân chia. A. 6400 B. 64

Question

Câu 2. Vi khuẩn E.coli cứ 20 phút phân chia 1 lần. Xác định số lượng vi sinh vật được tạo ra từ 1000 vi sinh vật sau 2 giờ phân chia.
A. 6400 B. 64 .103 C. 32000 D. 32. 102
Câu 3. Trong một quần thể VSV người ta nhận thấy rằng trong thời gian 2h có 102400 vi khuẩn E.coli được tạo thành. Biết thời gian thế hệ của vi khuẩn E.coli là 20 phút. Số tế bào ban đầu là
A. 1600 B. 3200 C. 800 D. 6400

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-10-14T06:58:22+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T06:59:37+00:00

  Đáp án:

  Câu 2:

  * Đổi 2 giờ = 120 phút

  – Số lần phân chia của vi khuẩn E.coli sau 2 giờ là:

  `120 : 20 = 6` lần

  – Số tế bào vi khuẩn được tạo ra sau 2 giờ nuôi cấy là:

  `1000 × 2^6 = 64000` tế bào

  ⇒ Đáp án B. `64.10^3` tế bào

  Câu 3:

  * Đổi 2 giờ = 120 phút

  – Số thế hệ của vi khuẩn E.coli trong 2 giờ nuôi cấy là:

  `120 : 20 = 6` thế hệ

  – Số tế bào vi khuẩn E.coli ban đầu là:

  `102400 : 2^6 = 1600` tế bào

  ⇒ Đáp án A. 1600 tế bào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )