câu 2 vì sao nói: công xã pa-ri 1871 là nhà nước kiểu mới ? 5 sao cho trả lời đúng

Question

câu 2 vì sao nói: công xã pa-ri 1871 là nhà nước kiểu mới ? 5 sao cho trả lời đúng

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-11T16:40:45+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:41:57+00:00

  Công xã Pa-ri la nhà nước kiểu mới vì :

  – Do nhân dân bầu lên:

  + Thực hiện nhiều chính sách tiến bộ

  + Phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động

  + Làm chủ cho nhân dân

  `→` Khác với các hình thức nhà nước trước kia: công cụ thống trị, bóc lột nhân dân.


  0
  2021-09-11T16:42:37+00:00

   Vì

  – Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ

  – Thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân

  – Ban bố và thi hành các sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )